Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ψηφιακός μετασχηματισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους, με στόχο να εκσυγχρονιστεί η παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Τα vouchers, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, θα ξεκινούν από τα 700€ και θα φτάνουν έως και τα 14.000€.

Η Δράση θα κατανεμηθεί σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

  1. Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  2. Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
  3. Ψηφιακές συναλλαγές

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους δικαιούχους από τις 22 Ιουνίου 2022.

 

Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών κλάδων. Θα παρέχει επιδότηση ύψους 90% μέσω επιταγών (vouchers), για την απόκτηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Πρόγραμμα ΙΙ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα αυτό ενισχύει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, χρηματοδοτώντας projects προϋπολογισμού από 200.000€ έως 2.000.000€, με ποσοστό επιδότησης από 35% έως 70%.

 

Πρόγραμμα ΙΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές

Το Πρόγραμμα “Ψηφιακές συναλλαγές” παρέχει μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) επιδότηση από 90% έως 100%, για την προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τιμολόγησης, έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.