Η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης τόσο για ex-van πωλήσεις, για τους πωλητές της αλλά και για εσωτερικές ανάγκες, όπως απογραφή, παραλαβές, παραγγελίες, έλεγχο τιμών, εκτύπωση ετικετών κ.τ.λ. Η λύση της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου εξασφαλίζει εξοικονόμηση  χρόνου, μείωση δαπανών, περιορισμό στις απώλειες ειδών, της γραφειοκρατίας και των λαθών από τη χειρόγραφη καταχώριση στοιχείων. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, αύξηση της αποδοτικότητας και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.